FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी ऐन-२०७४ ७४/७५ 07/19/2018 - 16:16 PDF icon सहकारी ऐन-२०७४.pdf
न्यायिक समिति-कार्यविधि सम्वन्धि-ऐन-२०७४ ७४/७५ 07/19/2018 - 16:15 PDF icon न्यायिक समिति-कार्यविधि सम्वन्धि-ऐन-२०७४.pdf
कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण-कार्यविधि-नियमावली-२०७४ ७४/७५ 07/19/2018 - 16:13 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण-कार्यविधि-नियमावली-२०७४.pdf
कार्यपालिका-कार्यसम्पादन-नियमावली २०७४ ७४/७५ 07/19/2018 - 16:07 PDF icon कार्यपालिका-कार्यसम्पादन-नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका-कार्य विभाजन-नियमावली २०७४ ७४/७५ 07/19/2018 - 16:05 PDF icon गाउँ कार्यपालिका-कार्य विभाजन-नियमावली २०७४.pdf
विकास योजना-कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन-कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 07/19/2018 - 16:03 PDF icon विकास योजना-कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन-कार्यविधि २०७४.pdf
विधालय शिक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियम कार्यविधि ७४/७५ 04/20/2018 - 00:30 PDF icon विधालय शिक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियम कार्यविधि .pdf

Pages