FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना

७७/७८ 02/11/2021 - 17:46 PDF icon SCAN0004.PDF

ठेक्का स्वीकृत गरिएको सूचना (ठे.न. २९,३०)

७७/७८ 02/02/2021 - 11:21

ठेक्का स्वीकृत गरएको सूचना (स्यानेरटी प्याड तथा औषधि खरिद)

७७/७८ 01/25/2021 - 18:36 PDF icon सुचना aausadhi.pdf

संसोधन गरिएको सूचना

७७/७८ 01/25/2021 - 11:41 PDF icon 31 Bid Ammendment 01.pdf

नदी जन्य पदार्थको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 01/06/2021 - 11:33 PDF icon Baluwa Githi Notice.pdf

ठेक्का स्वीकृत गरिएको सूचना

७७/७८ 01/03/2021 - 10:47

औषधि तथा औषधि जन्य सामाग्री र सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।।

७७/७८ 12/29/2020 - 10:59 PDF icon Notice.PDF

शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द भएको सूचना

७७/७८ 12/24/2020 - 11:37

आसयको सूचना

७७/७८ 12/24/2020 - 11:04 PDF icon आसयको सूचना2.pdf

औषधि तथा औषधि जन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।।

७७/७८ 11/23/2020 - 10:54

Pages