FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

डबल क्याव पिकअप जीप खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना

७९-८० 07/26/2021 - 10:08 PDF icon डबल क्याव पिकअप जीप खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना.pdf

डबल क्याव पिकअप जीप खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना

७९-८० 07/26/2021 - 10:08 PDF icon डबल क्याव पिकअप जीप खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना.pdf

बोलपत्र सच्याईएको सम्बन्धी सूचना (34SRMNCB07778)

७७/७८ 04/15/2021 - 12:20 PDF icon 02-Shantinagar Ga.pa, Dang 3x7CC.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना (43/SRM/SQ/077/078)

७७/७८ 04/09/2021 - 16:22 PDF icon SCAN0014.PDF

आसयको सूचना (Construction of Administrative block and meeting hall at BP Koirala school ward no.3)

७७/७८ 03/27/2021 - 11:17 PDF icon 36AasayekoSuchana.pdf

BidNotice-Barahaghari Jyamire sichai aayojana(jalasaye marmat tatha bistar)

७७/७८ 03/25/2021 - 11:14 PDF icon 40Notice.pdf

ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना

७७/७८ 02/11/2021 - 17:46 PDF icon SCAN0004.PDF

ठेक्का स्वीकृत गरिएको सूचना (ठे.न. २९,३०)

७७/७८ 02/02/2021 - 11:21

ठेक्का स्वीकृत गरएको सूचना (स्यानेरटी प्याड तथा औषधि खरिद)

७७/७८ 01/25/2021 - 18:36 PDF icon सुचना aausadhi.pdf

संसोधन गरिएको सूचना

७७/७८ 01/25/2021 - 11:41 PDF icon 31 Bid Ammendment 01.pdf

Pages