FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैक्षिक प्रतिबेदन ८०/८१ 10/16/2024 - 22:27 PDF icon शैक्षिक प्रतिबेदन Website.pdf
गाउँपालिका अनुदान शिक्षक व्यवस्थापन कार्यबिधि, २०८० ८०/८१ 03/14/2024 - 12:39 PDF icon गाउँपालिका अनुदान शिक्षक व्यवस्थापन कार्यबिधि, २०८०.pdf
सामुदायिक विद्यालयहरुमा रिक्त हुने विद्यालय सहायक (लेखापाल) तथा विद्यालय कर्मचारी करारमा पदपुर्ति गर्न खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको पाठ्यक्रम-२०८० ८०/८१ 01/14/2024 - 13:24 PDF icon कर्मचारी करारमा पदपुर्तिपाठ्यक्रम.pdf
पाँच लाख भन्दा कम लागतका योजनाले कूल पूँजीगत बजेटको ओगटेको हिस्सा ८०/८१ 01/09/2024 - 14:16 PDF icon CCF01092024_0001.pdf
शान्तिनगर गाउँपालिका-स्थानिय पाठ्यक्रम २०८० (कक्षा ६-८) ८०/८१ 12/26/2023 - 19:56 PDF icon srm book final 00 (1).pdf
शान्तिनगर गाउँपालिकाको पञ्च बर्षिय शैक्षिक योजना (२०७८/७९-२०८२/८३) ८०/८१ 12/26/2023 - 19:50 PDF icon शान्तिनगर गाउँ शिक्षा योजना (२०७८-७९ देखी २०८२-८३ सम्म) (1).pdf
विद्यालयको सामाजिक परिक्षण मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 12/26/2023 - 19:49 PDF icon विद्यालय सामाजिक परिक्षण मापदण्ड, २०७८.pdf
शान्तिनगर गाउँपालिकाको पञ्च बर्षिय शैक्षिक योजना (२०७८/७९-२०८२/८३) ८०/८१ 12/03/2023 - 13:36 PDF icon शान्तिनगर गाउँ शिक्षा योजना (२०७८-७९ देखी २०८२-८३ सम्म).pdf
शान्तिनगर शैक्षिक सूचना २०८० ८०/८१ 11/23/2023 - 14:55 PDF icon शान्तिनगर शैक्षिक सुचना २०८०.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना ७९-८० 06/19/2023 - 11:33 PDF icon RIAP_Shantinagar_Final Draft.pdf

Pages