FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७०।०८० को पहिलो त्रैमासिक वित्तिय प्रतिवेदन ७९-८० Sunday, October 23, 2022 - 12:35 PDF icon प्रतिवेदन_merged.pdf
आ.व. २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तिय प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, April 19, 2022 - 19:22 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन तेस्रो त्रैमासिक.pdf
078.79 को दोश्रो चौमासिक सम्मको वित्तिय विवरण ७८/७९ Friday, March 25, 2022 - 07:58 PDF icon 078.79 को दोश्रो चौमासिक सम्मको वित्तिय विवरण.pdf
तेश्रो चौमासिक सम्मको आय व्यय विवरण ७७/७८ Wednesday, July 21, 2021 - 08:48 PDF icon आ ब 2077-78 तेश्रो चौमासिक सम्मको आय व्यय विवरण.pdf
दोश्रो चौमासिक सम्मको आय व्यय विवरण ७७/७८ Tuesday, March 16, 2021 - 08:45 PDF icon आ ब 2077-78 दोश्रो चौमासिक सम्मको आय व्यय विवरण.pdf
प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण ७७/७८ Wednesday, November 18, 2020 - 08:42 PDF icon आ ब 2077-78 प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण.pdf
प्रथम चौमासिक वित्तिय प्रतिवेदन ७६/७७ Thursday, December 26, 2019 - 22:06 PDF icon प्रथम चौमासिक वित्तिय प्रतिवेदन .PDF