FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
२०७७ साल श्रावण महिना ७७/७८ 08/20/2020 - 13:05 PDF icon २०७७ साल साउन महिना.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी 2078 श्रावण ७८/७९ 08/20/2021 - 07:59 PDF icon खर्चको फाँटबारी 2078 श्रावण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आय र व्ययको विवरण साउन २०७८ ७८/७९ 08/20/2021 - 14:28 PDF icon ०१ साउन SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१०.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी भाद्र ७८/७९ 09/21/2021 - 08:00 PDF icon खर्चको फाँटबारी भाद्र_1.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी असोज ७८/७९ 10/21/2021 - 08:00 PDF icon खर्चको फाँटबारी असोज.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी कार्तिक ७८/७९ 11/18/2021 - 08:01 PDF icon खर्चको फाँटबारी कार्तिक.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी मंसिर ७८/७९ 12/17/2021 - 08:01 PDF icon खर्चको फाँटबारी मंसिर_2.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी पौष ७८/७९ 01/19/2022 - 08:02 PDF icon खर्चको फाँटबारी पौष.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी माघ ७८/७९ 02/17/2022 - 08:03 PDF icon खर्चको फाँटबारी माघ_1.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी फागुन ७८/७९ 03/16/2022 - 08:03 PDF icon खर्चको फाँटबारी फागुन.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Pages