FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
२०७७ साल श्रावण महिना ७७/७८ 08/20/2020 - 13:05 PDF icon २०७७ साल साउन महिना.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी 2078 श्रावण ७८/७९ 03/25/2022 - 07:59 PDF icon खर्चको फाँटबारी 2078 श्रावण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी भाद्र ७८/७९ 03/25/2022 - 08:00 PDF icon खर्चको फाँटबारी भाद्र_1.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी असोज ७८/७९ 03/25/2022 - 08:00 PDF icon खर्चको फाँटबारी असोज.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी कार्तिक ७८/७९ 03/25/2022 - 08:01 PDF icon खर्चको फाँटबारी कार्तिक.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी मंसिर ७८/७९ 03/25/2022 - 08:01 PDF icon खर्चको फाँटबारी मंसिर_2.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी पौष ७८/७९ 03/25/2022 - 08:02 PDF icon खर्चको फाँटबारी पौष.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी माघ ७८/७९ 03/25/2022 - 08:03 PDF icon खर्चको फाँटबारी माघ_1.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
खर्चको फाँटबारी फागुन ७८/७९ 03/25/2022 - 08:03 PDF icon खर्चको फाँटबारी फागुन.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७९ मंसिर महिनाको आयव्यय विवरण ७९-८० 12/21/2022 - 18:14 PDF icon 2079 मंसिर महिनाको आय व्ययको विवरण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Pages