FAQs Complain Problems

चिठि पत्र

दर्ता चलानी नं प्रकार विषय दस्ताबेज आर्थिक वर्ष कैफियत
८७८ चलानी खानेपानी आयोजनाहरुको विवरण सम्बनधमा PDF icon 878खानेपानीयोजनाहरुको विवरणसम्बनधमा.pdf ७६/७७
०० दर्ता प्रदेश सम्वन्य परिषदको बैठकमा उपस्थिति बारे PDF icon प्रदेश समन्वय समितिको बैठक बारे.pdf ७६/७७
०० दर्ता बैंक खाता खोली विवरण पठाउने सम्बन्धमा PDF icon 91954c66d274badc25db9ccdb5ddf675.pdf ७६/७७
१४४४ चलानी सामाजिक परिचालिकाको विवरण पठाईएको बारे PDF icon 20760208 शामाजिक परिचालिकाको विवरण पठाईएको बारे.pdf ७५/७६
०० दर्ता स्थानिय तहमा स्काउट कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा PDF icon स्थानिय तहमा स्काउट कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा.PDF ७५/७६ दर्ता नभएको
१४३० चलानी विवरण उपलब्ध गराईने बारे PDF icon विवरण उपलब्ध गराउने बारे-च.pdf ७५/७६
०० दर्ता (मापदण्ड) बहुउदेश्यीय शभाहल तथा खेलकुद मैदान PDF icon मापदण्ड पठाएको सम्बन्धमा (भवन तथा खेलकुद मैदान).pdf ७५/७६ दर्ता नभएको
०० दर्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी LMIS प्रतिवेदन सम्बन्धमा PDF icon स्वास्थ्य सम्बन्धी LMIS प्रतिवेदन सम्बन्धमा.pdf ७५/७६ दर्ता नभएको
०० दर्ता विवरण उपलब्ध गराईने बारे PDF icon विवरण उपलब्ध गराईने बारे.pdf ७५/७६ दर्ता नभएको
०० दर्ता बजेट कार्यान्वयन सम्बनधमा PDF icon बजेट कार्यान्वयन सम्बनधमा.pdf ७५/७६ दर्ता नभएको

Pages