FAQs Complain Problems

सामाजिक परिचालिकाको विवरण पठाईएको बारे

दर्ता आर्थिक वर्ष:

कार्यालय वा संस्था:

दर्ता महिना:

दर्ता गते:

दर्ता वर्ष:

दर्ता चलानी प्रकार:

सबैलाई देखाउने हो?: 
दर्ता चलानी नं: 
१४४४