FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिका अनुदान शिक्षक व्यवस्थापन कार्यबिधि, २०८० ८०/८१ 03/28/2024 - 20:11 PDF icon गाउँपालिका अनुदान शिक्षक व्यवस्थापन कार्यबिधि, २०८०.pdf
आर्थिक सहायता तथा राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९-८० 03/09/2023 - 11:59 PDF icon आर्थिक सहायता तथा राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र ७८/७९ 07/31/2022 - 08:31 PDF icon राजपत्र.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/09/2021 - 12:19 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि (कार्यविधि) २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 14:20 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि (कार्यविधि) २०७४.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 14:13 PDF icon गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 14:12 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 14:10 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 14:09 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४.pdf
विनियोजन ऐन ७४/७५ 08/24/2018 - 11:32 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf

Pages