FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि (कार्यविधि) २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 14:20 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि (कार्यविधि) २०७४.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 14:13 PDF icon गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 14:12 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 14:10 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 14:09 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४.pdf
विनियोजन ऐन ७४/७५ 08/24/2018 - 11:32 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन ७४/७५ 08/24/2018 - 11:30 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि-कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 07/19/2018 - 16:18 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि-कार्यविधि-२०७४.pdf
सहकारी ऐन-२०७४ ७४/७५ 07/19/2018 - 16:16 PDF icon सहकारी ऐन-२०७४.pdf
न्यायिक समिति-कार्यविधि सम्वन्धि-ऐन-२०७४ ७४/७५ 07/19/2018 - 16:15 PDF icon न्यायिक समिति-कार्यविधि सम्वन्धि-ऐन-२०७४.pdf

Pages