FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्ग ईजाजतपत्र नविकरण ७७/७८ 08/19/2020 - 15:21 File घ वर्ग ईजाजतपत्र नविकरण.docx
प्राविधिक सहायक पदका लागि आवेदन फारम ७७/७८ 08/04/2020 - 10:43 PDF icon प्राविधिक सहायक पदका लागि आवेदन फारम.pdf
लेटर प्याड- शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं ७ ७७/७८ 08/01/2020 - 22:30 File लेटर प्याड-शान्तिनगर ७.docx
लेटर प्याड- शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं ६ ७७/७८ 08/01/2020 - 22:29 File लेटर प्याड-शान्तिनगर ६.docx
लेटर प्याड- शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं ५ ७७/७८ 08/01/2020 - 22:28 File लेटर प्याड-शान्तिनगर ५.docx
लेटर प्याड- शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं ४ ७७/७८ 08/01/2020 - 22:27 File लेटर प्याड-शान्तिनगर ४.docx
लेटर प्याड- शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं ३ ७७/७८ 08/01/2020 - 22:27 File लेटर प्याड-शान्तिनगर ३.docx
लेटर प्याड- शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं २ ७७/७८ 08/01/2020 - 22:26 File लेटर प्याड-शान्तिनगर २.docx
लेटर प्याड- शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं १ ७७/७८ 08/01/2020 - 22:25 File लेटर प्याड-शान्तिनगर १.docx
लेटर प्याड- शान्तिनगर गाउँपालिका ७७/७८ 08/01/2020 - 22:23 File लेटर प्याड-शान्तिनगर गाउँपालिका.docx

Pages