FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आसयको सूचना ठे.न. २९-३०

७७/७८ 01/21/2021 - 10:53 PDF icon 29-30आसयको सूचना.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को योजना किताब

७७/७८ 12/25/2020 - 14:07 PDF icon Yojana Book of Shantinagar.pdf

आ ब 2076.77 को वित्तिय प्रगति तथा खर्च विवरण

७६/७७ 08/18/2020 - 14:00 PDF icon आ ब 2076.77 को वित्तिय प्रगति तथा खर्च विवरण.pdf

आ ब 2076.077 को तेश्रो चाैमासिकसम्मको आय व्यय विवरण

७६/७७ 07/20/2020 - 10:51 PDF icon आ ब 2076.077 को तेश्रो चाैमासिकसम्मको आय व्यय विवरण.pdf

आ.व २०७७/७८ को बजेट विवरण

७७/७८ 07/08/2020 - 16:56 PDF icon आ व ०७७-७८ को बजेट विवरण.pdf

आ.व २०७७/७८ को निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/22/2020 - 21:42 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ ब 2076.077 को दोश्रो चाैमासिकसम्मको आय व्यय विवरण

७६/७७ 03/17/2020 - 11:19 PDF icon आ ब 2076.077 को दोश्रो चाैमासिकसम्मको आय व्यय विवरण.pdf

आ ब 2076.077 को प्रथम चाैमासिक आय व्यय विवरण

७६/७७ 11/19/2019 - 19:16 PDF icon आ ब 2076.077 को प्रथम चाैमासिक आय व्यय विवरण.pdf

आ. व. ०७५-७६ को बजेट

७५/७६ 10/30/2018 - 08:19 PDF icon आ. व. २०७५ को बजेट.pdf

आ.व. २०७५/०७६ को लागि चौथो गाउँसभा (बर्षे अधिवेशन) बाट

७४/७५ 08/10/2018 - 11:42 PDF icon चौथो गाउँसभा बाट सामाजिक बिकासमा छुट्याइएको बजेट -०७५७६.pdf