FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस शान्तिनगर गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभा तपसिलको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले सम्पुर्ण गाउँसभा सदस्यहरुलाई उपस्थिति भईदिनु हुन जानकारीका साथ आनुरोध छ ।

 

 

तपसिल

मिति: २०७४/११/३०

स्थान: गाउँपालिकाको सभाहल, चिराघाट, दाङ