FAQs Complain Problems

चिठि पत्र

दर्ता चलानी नं प्रकार विषय दस्ताबेज आर्थिक वर्ष कैफियत
१३५४ चलानी कार्यादेश सम्बन्धमा PDF icon 20760130कार्यादेश सम्बन्धमा ४.pdf ७५/७६
१३४५ चलानी कार्यादेश सम्बन्धमा PDF icon 20760130 कार्यादेश सम्बन्धमा ३.pdf ७५/७६
१३४३ चलानी कार्यादेश सम्बन्धमा PDF icon 20760130कार्यादेश सम्बन्धमा २.pdf ७५/७६
१३४८ चलानी कार्यादेश सम्बन्धमा PDF icon 20760130कार्यादेश सम्बन्धमा सम्बन्धमा.pdf ७५/७६
१३४२ चलानी कार्यादेश सम्बन्धमा PDF icon 20760130कार्यादेश सम्बन्धमा.pdf ७५/७६
१३५५ चलानी सामाजिक परिक्षण गर्ने आसय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना PDF icon 760130सामाजिक परिक्षण गर्ने आसय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना.pdf ७५/७६
१३५६ चलानी समपुरक अनुदान माग जानकारी सम्बन्धमा PDF icon 760130समपुरक अनुदान माग जानकारी सम्बन्धमा.pdf ७५/७६
१३५७ चलानी योजना माग गरिएको वारे PDF icon 760130योजना माग गरिएको वारे.pdf ७५/७६
१३५० चलानी दर्ता चलानीको प्रति उपलब्ध गराउने सम्बनधमा PDF icon 760130दर्ता चलानीको प्रति उपलब्ध गराउने सम्बनधमा.pdf ७५/७६
०० दर्ता महत्वपुर्ण भौतिक संरचनाहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे PDF icon महत्वपुर्ण भौतिक संरचनाहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे.pdf ७५/७६

Pages