FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 10/25/2019 - 11:35 PDF icon दोश्रो पटक प्रकाशितढुँगा गिट्टी बालुवा टेन्डर सूचना (1) (1).pdf

नदीजन्य पदार्थको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 10/01/2019 - 12:17 PDF icon ढुँगा गिट्टी बालुवा टेन्डर सूचना (1).pdf

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गरेको आसएको जानकारी सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 07/03/2019 - 09:41 PDF icon 20760317आसयको सूचना सम्बन्धमा.pdf

मालसामान खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 06/05/2019 - 09:11 PDF icon 20760222 मालसामान खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

मन्टेश्वरी सामान खरिद शिलबन्धि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पल्ट)

७५/७६ 05/23/2019 - 11:39 PDF icon Notice.pdf

Invitation for Bids for the Procurement of Construction works of Aadharbhut Swasthya Sewa Kendra at Shantinagar Rural Municipality Dang.

७५/७६ 05/22/2019 - 11:43 PDF icon Invitation for Bids for the Procurement of Construction works of Aadharbhut Swasthya Sewa Kendra at Shantinagar Rural Municipality Dang..pdf

मन्टेश्वरी सामान खरिद शिलबन्धि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 04/10/2019 - 10:01 PDF icon मन्टेश्वरी सामान खरिद.pdf

20751224-औषधी खरिद शिलबन्धि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 04/08/2019 - 10:25 PDF icon 20751224-औषधी खरिद शिलबन्धि दरभाउपत्र_Yougbodh.pdf

Invitation For Bids-Jumlekula Chautari Dhekhi Ward No-3 Ko Sundaradevi Mandir Samma Sadak Istarunnati

७५/७६ 03/15/2019 - 10:56 PDF icon Invitation For Bids-Jumlekula Chautari Dhekhi Ward No-3 Ko Sundaradevi Mandir Samma Sadak Istarunnati.pdf

ठेक्का नं ४ /SRMNCB /०७५/०७६ बौलाह खोला - ठेक्का सम्झौता

७५/७६ 01/08/2019 - 11:16 PDF icon ThekkaSamjhauta-YekrajNirmandSewa01082019.pdf

Pages