FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

संसोधन गरिएको सूचना

७७/७८ 01/25/2021 - 11:41 PDF icon 31 Bid Ammendment 01.pdf

आसयको सूचना ठे.न. २९-३०

७७/७८ 01/21/2021 - 10:53 PDF icon 29-30आसयको सूचना.pdf

नदी जन्य पदार्थको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 01/06/2021 - 11:33 PDF icon Baluwa Githi Notice.pdf

ठेक्का स्वीकृत गरिएको सूचना

७७/७८ 01/03/2021 - 10:47

औषधि तथा औषधि जन्य सामाग्री र सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।।

७७/७८ 12/29/2020 - 10:59 PDF icon Notice.PDF

शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द भएको सूचना

७७/७८ 12/24/2020 - 11:37

आसयको सूचना

७७/७८ 12/24/2020 - 11:04 PDF icon आसयको सूचना2.pdf

औषधि तथा औषधि जन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।।

७७/७८ 11/23/2020 - 10:54

Invitation for Bids for the Procurement of Various Constructions Works and Goods

७७/७८ 11/06/2020 - 11:01 PDF icon Bid notice 5 nov.pdf

01/SRMNCB/077/078 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 11/05/2020 - 17:05

Pages